Logowanie
Galeria
Szukaj

NIEZBĘDNE DANE

 

numer KRS  0000224202 

 

JAK?

Kiedy składamy zeznanie podatkowe, za poprzedni rok finansowy(2011) wypełniając PIT,

Nie musisz nic wpłacać Urząd Skarbowy zrobi to za ciebie.Ty tylko wypełnij PIT np.:

PIT 37

dochodzimy do części „H” do rubryk :

122- tu wpisz nr.KRS 0000224202

123 – tu wpisujesz 1% z pozycji 118

Np.: poz.118 jest 352,30 dzielisz przez 100 wychodzi 3,52 ale zaokrąglasz

        do 3,50 i tą kwotę wpisujesz w pozycji 123

124 - możesz wpisać cel szczegółowy 1%

125- jeśli zaznaczysz ten kwadracik(ale nie musisz) ,będziemy wiedzieli,

         że te pieniążki są od ciebie


PIT-36 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą NA KSIĄŻCE


PIT-36L osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podatku liniowym

Wyjątkowo tylko w przypadku takich organizacji OPP jak nasza(czyli non profit

i mająca taki właśnie wpis do KRS) OSOBY TE MOGĄ przekazać NAM 1%

(ustawa o działalności publicznej i o woluntariacie) ,patrz niżej

3. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujem numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

 Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 126-130 – PIT-28, poz. 305-309 – PIT-36, poz. 105-109– PIT-36L, poz. 124-128 – PIT-37, poz.58 – 62– PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 130 – PIT-28, poz. 309– PIT-36, poz. 109– PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38).

Kontakt

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

KOŁO WROCŁAW CENTRUM

50-148 WROCŁAW

UL.BISKUPIA 11 (MIĘDZY WITA STWOSZA A OŁAWSKĄ)

TEL/FAX : 71 3417657

KRS: 0000224202 

Numer konta: 31 1940 1076 3106 3515 0000 0000

Wypełnij PIT

program do pit - darmowy

Counter
  • Odwiedzin: 2,813,428
  • Unikalnych odwiedzin:26,673